GDPR – Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați cu bună-voință

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează, ca prezenta sa fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

Scopul acestor termeni si condiții este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail și nici nu creăm profiluri automate. Depunem toate eforturile să stocăm în siguranță și să prelucrăm cu atenție datele dvs. cu caracter personal. Nu oferim date cu caracter personal unor părți terțe fără să vă informăm, cu excepția furnizorului de servicii IT care desfășoară activități de mentenanță a acestui Site și angajaților DOMINO ROMINVEST SRL, care au atribuții în prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizarea acestui Site confirmă faptul că ați acceptat condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului și/sau să utilizați serviciile noastre.

Toate paginile Site-ului sunt proprietatea societății DOMINO ROMINVEST SRL, persoană juridica română, cu sediul social  în Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/16142/20037, având cod unic de înregistrare 1594846.

PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SALE, SOCIETATEA BEGA TURISM S.A PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR ACESTUI SITE

TERMENI ȘI DEFINIȚII:

 • Operator – Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor in sensul Regulamentului GDPR este societatea Domino Rominvest Srl
 • Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere si cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
 • Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărui date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).
 • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de catre noi doar în situația în care introduceți aceste date intr-o rubrica de pe site/flyer sau ni le transmiteți prin e-mail.
 • Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în relația dintre societatea Domino Rominvest Srl și dumneavoastră, dvs. aveți calitatea de persoană vizată, iar societatea Domino Rominvest Srl  deține calitatea de operator de date.

I. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS.

Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

 • TEMEI JURIDIC Interesul legitim al societății Domino Rominvest Srl  de a evita fraudele online si de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract si consimțământul persoanei vizate, după caz.
 1. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

 1. Localizarea geografică:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele si articolele magazinului Domino Plaza, este stocată si utilizată adresa IP in scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii in curs, adresa IP nu este stocată la noi în scopul localizării geografice.

 1. Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de Domino Rominvest Srl doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimțământul dumneavoastră. In această situație, societatea Domino Rominvest Srl  trebuie sa fie în măsură să demonstreze că dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimțământului, societatea Domino Rominvest Srl  vă informează cu privire la acest aspect. Dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, cu precizarea că aceasta nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Având în vedere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct, se realizează exclusiv în baza consimțământului dvs., în orice moment puteți să vă dezabonați de la primirea newletter-ului, prin click pe link-ul “Dezabonare”, din partea de jos a newsletter-ului.

 1. Date pentru formularul de contact

Pentru formularul de contact solicităm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, e-mail si nr. de telefon, pentru a putea oferi un răspuns documentat solicitantului și, ulterior,  sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

 • POLITICA COOKIES – TEMEI JURIDIC: Interesul nostru legitim de a vă oferi în permanentă servicii îmbunătățite.

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului  Domino Rominvest Srl  de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori si site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poate relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în intreg site-ul de la inceput.

Prin intermediul cookie-urilor societatea Domino Rominvest Srl  colectează date cu caracter personal precum: date de identificare cu privire la deviceuri, locație, tehnologia folosită, limba preferată de utilizator, sex, categorii de interese si browser.

II. STOCAREA

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor și ulterior, ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale, și, acolo unde este cazul, pe o durată necesară pentru exercitarea drepturilor Operatorului. După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime în masura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

III. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, societatea Domino Rominvest Srl , poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

Cu toate acestea, societatea Domino Rominvest Srl  nu transferă datele dvs. cu caracter personal către alte state, organizații naționale sau internaționale, persoane fizice sau juridice, române sau străine, fără a avea o obligație legală în acest sens.

Pentru a vă oferi o experiența cât mai placută in mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanța programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

IV. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE                                                             

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

 1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificari le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării : dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la urmatoarea adresă de e-mail : office@dominoplaza.ro.

În cerere, se va preciza dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure predarea în mod personal.

Vă rugăm să rețineți că:

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa instanțelor judecătorești competente.
 • Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in condițiile legii, în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă depunem toate eforturile și nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării dvs.

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la următoarea adresa: office@dominoplaza.ro.

Pentru și mai multe detalii puteți consulta următoarele acte normative:

● Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.